Om meg

Min mini-CV

Lise Rastad heter jeg. Jeg har utdannelse innen økonomi, administrasjon og ledelse, og har 21 års fartstid fra bank og 11 år fra offentlig sektor, der jeg har jobbet innenfor disse fagområdene.

Veien til et enklere livLise Rastad

I en hektisk hverdag med fulltidsstilling, 3 barn og gamle foreldre med behov for oppfølging, har jeg vært opptatt av å lage gode systemer. Vi, som andre barnefamilier, har vært omgitt av ufattelig mange ting.  Vi har brukt så mye tid på å lete etter ting – nøkler, klær, sportsutstyr, månedskort osv.  Med en såvidt stor familie er det en kabal å få hverdagen til å gå i hop. For å unngå å miste kontrollen og ikke bli overveldet, måtte jeg derfor gjøre noen grep.

Huset har gjennomgått en forvandling, og vi har kvittet oss med mye unødvendig. Jeg hadde også behov for gode, tilpassede systemer for å planlegge, prioritere og legge til rette for en velorganisert hverdag.

Også på jobben har det vært utfordrende. Jeg har til tider følt at jeg har druknet i papirer og e-poster. Den papirløse arbeidsplassen har definitivt ikke nådd mine arbeidssteder 🙂 Faren for at oppgaver og e-poster blir oversett eller glemt er stor.

Gjennom ulike stillinger har jeg tilegnet meg mye kunnskap om organisering og prioritering i yrkeslivet i praksis. Jeg har erfart hva som fungerer og hva som ikke fungerer.  I tillegg har jeg lest mye litteratur om rydding, organisering, økonomi og «time management», spesielt de siste årene. Jeg har alltid vært glad i orden og struktur, men med ny kunnskap har jeg fått så mange flere verktøy å bruke. Jeg har fått en helt ny kontroll både hjemme og på jobb. Dette ønsker jeg å dele med flere. For jeg vet at dette er problemstillinger som de fleste fra tid til annen opplever. Mange sliter virkelig tungt. Og til dere kan jeg bare si at det går an å få kontroll. Men du må ville det, og du må sette av tid.